Privacy Policy

Laatste revisie d.d. 11/11/2020

Privacyverklaring Guesthouse Le Chat Botté, wij met adres 19, Rue Bernard de Routier, 11240 Routier zijn eigenaar van de website www.bblechatbotte.fr.

Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers, dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg hebben.
Gelieve het beschermende tafellaken te laten liggen op de eettafel.
Wij hebben gezorgd voor een comfortabele picknicktafel en tuinmeubilair buiten, we vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen, dit geldt ook voor televisie- en audioapparatuur. Natuurlijk kan u gezellig buiten eten en gebruik maken van serviesgoed en bestek.
Gelieve geen ruimten te openen die met sleutel afgesloten zijn, de opgeborgen voorwerpen zijn in deze ruimte voorzien voor privégebruik.
Voor het overige mag u gebruik maken van alle zaken die zich in de vakantiewoning bevinden of erbij horen. In alle kasten en laden vindt u een overzichtelijk lijstje + foto die u helpen uw gerief te vinden en ook weer terug te plaatsen. Wij vragen u om zorgzaam om te gaan met het huis en de inboedel, zodat ook toekomstige gasten kunnen genieten van deze mooie plaats.
Er is draadloos internet aanwezig in de woning , het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegale downloaden is verboden.
Gebruik enkel en altijd het linnengoed waarmee de bedden bij aankomst zijn opgedekt. Mocht u dit nalaten dan kunnen de reinigingskosten van kussens, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.
Wilt u er a.u.b. geen voorwerp of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen. (luiers, maandverbanden, zelfs mini,of tampons, maar ook geen vet en voedsel.
Ovens, koelkast en diepvries worden door de huurders netjes en gereinigd achtergelaten. Het is verboden om frietketel of gourmet te gebruiken in de woning. Er worden nooit vetresten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten .
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de vaat vooraf voldoende gespoeld is zodat er geen etensresten in de vaatmachine komen. Gelieve de barbecue in propere staat achter te laten.
Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn ,ook vragen we de vaatwasmachine te ledigen en alles terug te plaatsen in de kasten. Vergeet niet uw meegebrachte voedingswaren op te ruimen of mee te nemen.
Gelieve de voertuigen die last hebben van olie of koelvloeistofverlies niet te parkeren op de eigendom, die kunnen op de openbare weg geparkeerd worden. Kosten van opkuis olie of koelvloeistof worden aangerekend.
Er mogen nooit meer personen de vakantiewoning gebruiken dan aangemeld in de schriftelijke bevestiging van de boeking. Bij inbreuk kan de toegang tot de vakantiewoning geweigerd worden. De woning mag nooit onderverhuurd worden.
Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met de groep gedurende die hele periode gebruikt maakt van de woning. De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de regels.
De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.
De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binnen installaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurders te respecteren.

De huurder betaalt een huurwaarborg van 250 euro, alvorens hij dit goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt gezamenlijk met het resterende bedrag een maand voor de aanvang van de huurperiode gestort. Wanneer er geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder.

Omdat elektriciteit en water bij de huur zijn inbegrepen, vragen wij onze gasten om als een goede huismoeder of huisvader hiermee om te gaan. Het huis wordt verwarmd met elektrische toestellen. Controleer bij het verlaten van de woning telkens of alle verwarmingselementen uit staan en laat ze niet onnodig lang branden. Het zijn echte energieverslinders.
Denk erom als u de vakantiewoning verlaat tussentijds of bij vertrek dat u ramen en deuren steeds zorgvuldig sluit en centrale verwarming op een minder hoge temperatuur instelt.
Wij vragen aan de huurders het afval goed te sorteren.
Papier, karton, PMD, restafval en glas in de daarvoor voorziene bakken / zakken.
Wij voorzien deze bakken en vuilniszakken.
Huishoudelijk afval en glas dienen door de huurder weggebracht te worden naar de container op 400 meter van het huisje.

Het is ten strengste verboden te roken in de vakantiewoning . Wanneer je buiten rookt, gelieve de peukjes in de daarvoor voorziene asbak buiten te gooien.
Dieren worden toegelaten. Dit moet wel op vooraf gemeld worden aan de uitbater.
Respecteer de aanplantingen op het terras, stook geen vuurtjes, het opzetten van tenten, windschermen is ten strengste verboden.
De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor vrijgezellenfeesten.
Het bijkomende aantal uren dat er moet schoongemaakt worden ten gevolge van een abnormaal niveau van vuiligheid of wanorde, zal aangerekend worden aan 30 euro/uur en afgetrokken worden van de waarborg.

Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
In de wasruimte is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen op staan vermeld.
De trappen, gangen en deuren moet men vrij houden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
Er is een EHBO koffer aanwezig in de woning.
Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig, het is dus aangewezen dat men een gsm bij heeft. Een lijst met nodige en nuttige nummers zijn aanwezig bij het huishoudreglement.
Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.
Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, enkel degene wij voorzien met de houders worden toegelaten.

nformeer ons zo snel mogelijk en binnen de 12uur bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris. Laat ons weten als je hulp nodig hebt. Ons telefoonnummer is in de vakantiewoning aanwezig , zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel oplossen. Ook staan wij bij vragen over het huis of over uitstapjes tot uw beschikking voor informatie.
Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meld, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten.
De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de waarborg.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en buiten de vakantiewoning.
Diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

Conform de Franse wet hebben wij afsluitbare doek geïnstalleerd zodat de toegangen tot het zwembad kan worden afgesloten. Dit kan echter een vals gevoel van veiligheid creëren. Laat kleine kinderen NOOIT zonder toezicht aan het zwembad. De ouders (huurders) blijven in alle gevallen verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad. De huiseigenaar kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Zorg voor permanent toezicht indien de kinderen gebruik maken van het zwembad.
1 x per week komt de onderhoudsman langs om het zwembad te reinigen. Dit duurt ongeveer een half uur. De toegang mag hem niet ontzegd worden.
Iedere dag zuivert een draadloze robot het zwembad tussen 07 & 09 uur ’s morgen of tussen 22 & 23 uur ‘s avonds. Tijdens het reinigen mag in het zwembad gezwommen worden.
Gelieve dagelijks alle zwembadspeelgoed op te bergen. Iedereen begint graag een dag aan het zwembad waar alles proper en netjes is.
Het zwembad wordt verwarmd door de zon. Dit betekent dat enkel in de zomermaanden de temperatuur een stuk boven de 20° komt.
Het zwembad is beschikbaar van 15 april tot 15 september. Buiten deze periode kan het zwembad op aanvraag opengesteld worden.

Afval afvoeren naar de daarvoor bestemde containers.
Koelkast en diepvriesvak leegmaken .
Afwas gedaan en geen vaatwerk op het aanrecht achterlaten.
Afwasbak, aanrecht, kookplaat ,oven en microgolfoven reinigen.
Lakens aftrekken en opplooien en handdoeken in de badkamer op de vloer achterlaten.
Dekbedden opplooien en op voeteinde van het bed leggen, 1 ondersloop blijft op de het kussen.
Inventaris / waarborgformulier invullen.
Alle terrasstoelen rond tafel plaatsen.
De verwarming afzetten.
Bovenvermelde opdrachten kan u het best uitvoeren, zodat u niet voor extra kosten komt te staan. De achteraf vastgestelde schade, verloren materiaal en/of kosten worden verrekend met de waarborg. Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

De verhuurder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal en/of schade aan de aanwezige eigendommen van de huurder/gebruiker, opgelopen door welke oorzaak dan ook.
Het gebruik van de infrastructuur is op eigen risico van de gebruiker. Bij het verlaten van de woning dienen alle deuren en luiken gesloten te worden,alsook ’s nachts en wanneer U overdag naar de winkel of het strand gaat. Wanneer U aan het zwembad zit is het aan te raden de keukendeur achteraan de woning op slot te doen.

Translate »